Ontruimingsplannen

De BHV is georganiseerd, de BHV’ers zijn opgeleid, de veiligheidsmiddelen zijn aangeschaft en
worden onderhouden. Toch kan het een keer misgaan of kan er door omstandigheden in de buurt
een ontruiming noodzakelijk zijn. Het is dan van belang dat u, uw medewerkers, bezoekers en
klanten snel en veilig het gebouw kunnen verlaten. 

Ontruimingsplan 
Ondanks een goede voorbereiding, voorzorgsmaatregelen en een getrainde BHV-organisatie
kan het een keer nodig zijn om het bouwwerk te moeten ontruimen. In het ontruimingsplan wordt 
omschreven welke acties ondernomen moeten worden ingeval van een calamiteit. Het omschrijft
de taken, functies en bevoegdheden van de BHV, hoe er ontruimd wordt, waar de verzamelplaats is en waar de hulpdiensten worden opgevangen. Wij kunnen voor u het ontruimingsplan en de 
ontruimingsplattegronden maken zodat de BHV’ers weten wat er moet gebeuren bij een incident.

Ontruimingsoefening
Als het ontruimingsplan klaar is, is het van belang dat de BHV’ers weten wat ze moeten doen als er een ontruiming noodzakelijk is. Het plan zal in de praktijk beoefend moeten worden. Dit kan een “droge” oefening zijn waarbij alleen de procedures worden doorlopen en niet het hele bouwwerk wordt ontruimd, maar het kan ook een oefening worden waarbij alle aanwezige het bouwwerk moeten verlaten. Om de ontruiming realistisch te maken is het mogelijk om een rookmachine of een lotusslachtoffer in te zetten. 

Ontruimingsplattegronden
De ontruimingsplattegronden worden op een zichtbare plaats in het bouwwerk opgehangen.  Deze plattegronden geven o.a. de vluchtroutes aan zodat de aanwezig mensen zich kunnen oriënteren en zo snel het gebouw kunnen verlaten in geval van een ontruiming. Ook de blusmiddelen, de EHBO middelen, de verzamelplaats en afsluiters van gas, water en elektra kunnen op de ontruimingsplattegronden worden aangegeven. Naast de ontruimingsplattegrond kan een korte veiligheidsinstructie "wat te doen bij brand, ontruiming of ongeval" worden opgehangen. 

Contact
Wilt u meer weten over ontruimen, het ontruimingsplan, wilt u advies of wilt vrijblijvend een
offerte ?

Neem dan contact op met een medewerker van Bravo Brandveiligheid via 015-3642969 of via het contact formulier en laat u vrijblijvend voorlichten.

Graag beantwoorden we al uw vragen.
via 015-3642969 of het contactformulier kunt u ons bereiken
Klik hier
Website powered by Ondernemerswebsites.nl.